Projekti

Sodelujemo v projektih na državni in mednarodni ravni

 • ERASMUS + »Eduskills.plus.Media – Photography as a tool for fostering media education in kindergartens«
 • NA-MA POTI
 • ERASMUS + »kids.deutsch.info – a portal for learning German in a fun and playful way«
 • Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje
 • Varno v vrtec in šolo
 • Pomahajmo v svet
 • Tradicionalni slovenski zajtrk
 • Pasavček
 • Dan za strpnost in prijateljstvo
 • Bralni projekt Naša mala knjižnica
 • Palček bralček
 • Simbioza SKUPNOST
 • Zdravje v vrtcu

Programi na državni ravni:

 • Ekošola kot način življenja
 • Mali sonček
 • Varno s soncem
Lastni projekti
 • Gozd – čudimo se
 • Igralnica na prostem
 • Ko se srečata umetnost otroka in odraslega
 • Pedenjpedovi gibalčki

SODELOVANJE V VSESLOVENSKIH AKCIJAH na državni ravni:

 • Začni mlad, tekmuj pošteno – OTROCI TEČEJO

NA-MA POTI

Sodelujemo v projektu NA-MA POTI (Naravoslovno Matematična Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija in Interaktivnost),  ki se bo zaključil leta 2022. Nosilec projekta je Zavod republike Slovenije za šolstvo. V projektu sodeluje 98 vzgojno-izobraževalnih zavodov (33...

več...

Pomahajmo v svet

Projekt »Pomahajmo v svet« je mednarodni projekt, preko katerega otroke v vrtcih in šolah med seboj povezujemo preko video omrežja, kjer se lahko v živo vidijo, si pomahajo in naučijo prvih tujih besed. Velik poudarek smo namenili predvsem spoznavanju kultur, običajev...

več...

Simbioza SKUPNOST

Cilj: Preko različnih aktivnosti v lokalnih skupnostih spodbujati medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje, saj razvijanje in promoviranje medgeneracijskega sodelovanja vodi k uspešnosti v medčloveških odnosih in oblikovanju novih družbenih vrednot.

več...

Varno v vrtec in šolo

Glavni namen projekta je preventivno ozavestiti najbolj ranljivo skupino v prometu – otroke in mlade. Cilj projekta je, da pri otrocih nadgradimo celostno znanje o varnosti v prometu ter tako ozaveščamo o pomembni trajnostni komponenti.

več...

Tradicionalni slovenski zajtrk

Namen: Podpora slovenskim pridelovalcem in predelovalcem hrane ter spodbujanje zavedanja in pomena domače samooskrbe. Ozaveščanje o zajtrku kot pomembnem obroku dneva. Ohranjanje čistega in zdravega okolja ter ohranjanje podeželja. Seznanjanje mladih s postopki...

več...

Pasavček

Sektor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v okviru Javne agencije RS za varnost prometa vodi in koordinira projekt Pasavček, ki v Sloveniji poteka že od leta 2005. Osnovni namen projekta Pasavček je spodbuditi dosledno in pravilno uporabo otroških varnostnih...

več...

Dan za strpnost in prijateljstvo

Človekoljuben nepridobiten projekt za vrtce, osnovne in srednje šole, z namenom ozaveščanja pomena strpnosti med otroki in mladimi ter spodbujanja spoštljivih medsebojnih odnosov, razumevanja, sodelovanja, prijateljstva in sožitja.

več...
Dostopnost