POMEMBNO OBVESTILO!

Sporočamo vam, da imamo novo spletno stran. 

www.vrtectezno.si

Obogatitveni programi

Izvajajo se v vseh enotah vrtca. Vanje se vključujejo otroci od 4. leta starosti z upoštevanjem njihovih interesov.

Prireditev Ciciban poje in pleše

Cilj: razvijati posebna nagnjenja in sposobnosti otrok
Izvajalci: strokovni delavci v enotah
Vrste obogatitvenih dejavnosti:
Plesne urice
Glasbene urice
Fotografske urice
Mali planinci
Gibalno – športne urice
Srečanje s tujim jezikom
Naravoslovne urice
Pedenjpedove vrtičkarije
Joga za otroke
Urice s kamišibajem
 
Po uspešnem zaključku ERASMUS+ bo v enoti Lupinica, skupini Rumena igralnica, potekala celotno šolsko leto dodatna dejavnost nemškega jezika.
 
Lutkovna skupina Pajčevina, katero sestavljajo strokovni delavci vrtca Tezno Maribor otrokom približajo lutko in dramsko igro. Za otroke pripravijo vsaj dve predstavi (za vse otroke) ter igro za novo sprejete otroke in njihove starše v mesecu juniju.
 
Centralni pevski zbor Kresničke združuje otroke iz več enot.
Dostopnost