POMEMBNO OBVESTILO!

Sporočamo vam, da imamo novo spletno stran. 

www.vrtectezno.si

V razvojni nalogi bodo strokovni delavci razvijali pedagoško prakso, usklajeno z individualnimi potrebami in zmožnostmi otroka, ki temelji na formativnem spremljanju  ter zagotavlja optimalen razvoj in uspešnost vsakega. Strokovni delavci bodo spodbujali aktivno vlogo otrok pri učenju, učeče se vključevali v sooblikovanje učnega procesa  ter jim omogočili medvstniško sodelovalno učenje.

Dostopnost