POMEMBNO OBVESTILO!

Sporočamo vam, da imamo novo spletno stran. 

www.vrtectezno.si

Cilj:

Preko različnih aktivnosti v lokalnih skupnostih spodbujati medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje, saj razvijanje in promoviranje medgeneracijskega sodelovanja vodi k uspešnosti v medčloveških odnosih in oblikovanju novih družbenih vrednot.

Dostopnost