POMEMBNO OBVESTILO!

Sporočamo vam, da imamo novo spletno stran. 

www.vrtectezno.si

Človekoljuben nepridobiten projekt za vrtce, osnovne in srednje šole, z namenom ozaveščanja pomena strpnosti med otroki in mladimi ter spodbujanja spoštljivih medsebojnih odnosov, razumevanja, sodelovanja, prijateljstva in sožitja.

Dostopnost