Znanje tujih jezikov postaja vedno pomembnejše. Generacije otrok, ki prihajajo, bodo živele v še večji globalizaciji, kot mi sedaj.  Za delovanje konkurenčne družbe bo torej nujno potrebno medkulturno sodelovanje in znanje jezikov. Učenje nemščine je torej vedno pomembnejše, tako v mednarodnem, kot tudi v evropskem kontekstu.

Da bi razširili spletno platformo in razvili aplikacijo za otroke, se je oblikovala skupina  strokovnjakov  večih evropskih držav. S to aplikacijo se bodo otroci med 5-8 letom, učili najpomembnejšega besednega zaklada, tako doma, kot v vrtcu/šoli. Program bo na voljo od septembra 2021 in ga bodo lahko uporabljali otroci, ki se učijo nemščine, kot tuj jezik, oziroma drug jezik.

Načrtovani izdelki:

– učna gradiva za učitelje in otroke v 8 evropskih jezikih (slovenščina, nemščina, angleščina, hrvaščina romunščina, arabščina, ruščina, turščina),

– moduli za uporabo v vrtcu, doma ali šoli,

– učne vsebine, ki temeljijo na CLIL – u (interaktivna metoda učenja),

– vaje za učenje nemščine preko igre,

– video posnetki,

– slovar.

Spletna stran deutsch.info

Dostopnost