Program promovira zdravje in usmerja v izvajanje aktivnosti, ki ohranjajo in krepijo zdravje v vrtčevskem okolju in izven njega. V letošnjem letu bomo sledili sledečim zastavljenim ciljem :

  • Spodbujanje in krepitev otrokove samopodobe, samozavesti in samospoštovanja ter s tem vplivati na njegovo dobro počutje.
  • Spoznavanje in ohranjanje pravih vrednot.
  • Krepitev socialno emocionalnih vrednot in veščin.

Letno poročilo programa Zdravje v vrtcu

Dostopnost