POMEMBNO OBVESTILO!

Sporočamo vam, da imamo novo spletno stran. 

www.vrtectezno.si

logo veliki nemarniV letu 2015 se projekt Veliki nemarni škornji vključuje v izvedbo projekta Teden vseživljenjskega učenja (TVU) 2015 in se s tem zavzema na področjih trajnostnega razvoja, biotske raznovrstnosti, varstva narave in okolja, vseživljenjskega učenja za dvigovanje ekološke zavesti.

V ospredju je čutni odnos otroka do zgodbe, junakov in družbe. Problemski, izkušenjski in domišljijski pristop se na inovativen način loteva okoljskih vprašanj in prispeva k dvigu okoljske ozaveščenosti izhajajoč iz novih vrednot. Z vključenimi ustanovami so v sklopu Tedna vseživljenjskega učenja 2015 pripravili serijo  e-razstav utrinkov prakse vključenih v Velike nemarne škornje. Tudi naš vrtec je sodeloval. Vzgojiteljici Martina Jaunik in Darinka Kodrič sta pripravili e-razstavo z naslovom Nagajivi škornji iz Stražuna, katero si lahko ogledate na tej povezavi.

 

Dostopnost