Namen je spodbuditi otroke k atletskim korakom in ozavestiti sodelujoče o pomenu zdravega načina življenja.

Dostopnost