Izvajal se bo v enoti Mehurčki

Cilji:

  • S pomočjo dejavnosti na prostem vzbuditi spoštljiv odnos otrok do narave, reciklirati, uporabljati odpaden material. Otroci bodo pomagali načrtovati kotičke, si zamišljali stvari in pomagali pri njihovi izdelavi.
  • Otrok razvije spoštljiv odnos do narave.
  • Otrok manipulira z naravnim materialom in ga spoznava.
  • Otrok sooblikuje zunanji prostor.
  • Otrok v »igralnici na prostem« sodeluje pri dejavnostih z različnih področij.
Dostopnost