POMEMBNO OBVESTILO!

Sporočamo vam, da imamo novo spletno stran. 

www.vrtectezno.si

Izvajal se bo v enoti Mehurčki

Cilji:

  • Povezovanje z otroki iz oddelkov s prilagojenim programom.
  • Otrok pridobiva konkretne izkušnje za sprejemanje drugačnosti.
  • Spodbujanje strpnosti, sprejemanje različnosti, drugačnosti.
  • Otrok spoznava, da vsi, odrasli in otroci, pripadajo družbi in so pomembni.
Dostopnost