POMEMBNO OBVESTILO!

Sporočamo vam, da imamo novo spletno stran. 

www.vrtectezno.si

Vrtec Tezno Maribor obvešča starše predšolskih otrok, da bo potekal uradni vpis v Vrtec Tezno Maribor, za šolsko leto 2023/2024, od 15. marca do 24. marca 2023, vsak dan od 8.00 ure do 15.00 ure, v sredo 15. 3. 2023 do 16.00 ure. Vpisovanje bo potekalo na upravi Vrtca Tezno Maribor, Dogoška cesta 20, 2000 Maribor.

Vloge za vpis bomo v času uradnega vpisa sprejemali tudi preko redne pošte na naslov:

VRTEC TEZNO MARIBOR, Dogoška cesta 20, Maribor

ali preko elektronske pošte: vrtec.tezno@guest.arnes.si Po prejemu vloge preko elektronske pošte vas bomo obvestili, da smo vlogo prejeli, zato potrditveno elektronsko sporočilo shranite.

Vpisujemo otroke, ki bodo do vključno 1. 1. 2024 dopolnili starost 11 mesecev, do vstopa v šolo.

Za vpis potrebujete:

  • osebne podatke o otroku – EMŠO, prebivališče,
  • osebne podatke staršev oz. skrbnikov – EMŠO, prebivališče.

Pravočasno, do vstopa otroka v vrtec, uredite zdravniško potrdilo za otroka. Vključitev necepljenega otroka se zavrne, če iz potrdila pediatra o zdravstvenem stanju otroka izhaja, da otrok ni bil cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, pa za to ne obstajajo medicinski razlogi, ugotovljeni z odločbo o opustitvi cepljenja.

V času uradnega vpisa od 15. marca do 24. marca 2023, boste lahko od 10.00 – 11.00, obiskali tudi posamezne enote, kjer se boste lahko prepričali, da otrokom zagotavljamo funkcionalno opremljeno, spodbudno ter prijazno okolje.

Veselimo se, da boste del našega vrtca, saj so bogastvo našega vrtca ljudje in enote s svojo prepoznavnostjo v vsakdanjem življenju ter pestro vzgojno dejavnostjo. Z nami bodo lahko otroci ustvarjali, aktivno raziskovali, odkrivali in na različne načine doživljali otroški svet domišljije. Vabljeni!

Dostopnost