Spoznati, da ljudje s svojim vsakodnevnim delovanjem vplivamo na naravno in družbeno okolje.

Obeležiti evropski teden mobilnosti

Spodbujati otroke in starše k uporabi trajnostnih potovalnih načinov, kot so hoja, kolesarjenje in javni potniški promet

Spodbujanje gibanja otrok in s tem krepitev zdravih navad.

Ozaveščati starše o pomenu prometne vzgoje. Seznaniti se s poklicem policista in varno vključiti v prometno situacijo.

Dostopnost