ZPM Maribor sporoča, da je trasa po Mestni četrti Tezno je zaradi prehlada enega od konjev prestavljena na ponedeljek, 21. decembra, ob 17.00.

Začetek na Lahovi ulici – desno na Volodjevo ulico – desno na Kavčičevo ulico – levo na Zolajevo ulico – desno na Matičkovo ulico – levo na Panonsko ulico – naprej po Panonski ulici – desno na Ulico Rose Luxemburg – desno na Dogoško cesto – desno na ulico Hinka Nučiča – levo na Vrablovo ulico – desno na Ulico Heroja Nandeta – levo na Prekmursko ulico – levo na Romihovo ulico – desno na Župančičevo ulico –  levo na Ulico Šercerjeve brigade – desno na Štrekljevo ulico –  levo na Janševo ulico – levo na Kidričevo ulico – desno na Žmavčevo ulico – levo na Prvomajsko ulico – naprej na Bevkovo ulico – naprej na Prvomajsko ulico – desno na Ulico heroja Nandeta – naprej na Slivniško ulico – desno na Kavčičevo ulico – naprej na Volodjevo ulico – levo na Lahovo ulico.

Dostopnost