POMEMBNO OBVESTILO!

Sporočamo vam, da imamo novo spletno stran. 

www.vrtectezno.si

Obiskala nas je Pošta Slovenije z električnim dostavnikom, ki ga uporabljala za dostavo in prevzem paketov v mestu Maribor. Električno vozilo ter njegove posebnosti, ki jih vnaša v urbani promet, so predstavili v enoti Mišmaš, v okviru javnosti že znanega projekta Božičkova pošta. Električna vozila so namreč skoraj neslišna zaradi česar je v prometu potrebna dodatna previdnost predvsem pri najmlajših.

Prednosti vozil z električnim pogonom so povsem jasne: potrebne so nove rešitve na področju transporta in logistike, saj jih narekujejo vedno bolj gosto poseljena urbana področja s strmo naraščajočim prometom in temu primernimi zastoji, pa tudi vedno bolj strogi zakoni za varovanje okolja in vedno večje zavedanje javnosti o nujnosti trajnostnega razvoja na vseh področjih. Na krajših vožnjah in prevozih v urbanem okolju so lahko povsem električna gospodarska vozila pravi odgovor na zahteve po zmanjševanju izpustov CO2 in dušikovih oksidov na najmanjšo možno mero – ali njihovo popolno ukinitev. V teh okoliščinah delujejo neverjetno tiho in so zato primerni tudi za nočno in zgodnjo jutranjo dostavo.

Dostopnost