POMEMBNO OBVESTILO!

Sporočamo vam, da imamo novo spletno stran. 

www.vrtectezno.si

Tudi letos smo v našem vrtcu, v vseh skupinah, izvajali projekt »Tek podnebne solidarnosti«, pod okriljem Slovenske Karitas. Tek smo po enotah izvedli ob različnih priložnostih (svetovni dan vode, Dan Zemlje. Dan sonca, Dan podnebnih sprememb).  Z otroki smo se pred izvedbo teka na delavnicah pogovarjali o:

–       pomenu vode za življenje in likovno upodabljali vodo v različnih oblikah,

–       naravnih nesrečah v Sloveniji in po svetu,

–       skrbi za okolje,

–      medgeneracijskem sodelovanju in izvedli čistilne akcije, nastopali v domu starejših, se družili s starejšimi in

–       medsebojnih odnosih ter pomoči.

V Teku podnebne solidarnosti je skupno sodelovalo 307 vrtčevskih otrok, ki so pretekli 222,4 km. Sodelovalo pa je tudi 67 odraslih in skupno preteklo 45,8 km. Čestitke vsem tekačem in veselimo se sodelovanja tudi v naslednjem šolskem letu.

Dostopnost