POMEMBNO OBVESTILO!

Sporočamo vam, da imamo novo spletno stran. 

www.vrtectezno.si

Vrtec Tezno Maribor se nahaja v neposredni bližini Stražunskega gozda.   Stražun

Ta velja za enega bolje ohranjenih mestnih gozdov v srednji Evropi in predstavlja izjemno naravno dediščino, hkrati pa je prostor rekreacije, oddiha in doživljanja za številne meščane mesta Maribor. Gozd Stražun je zavarovan kot naravni spomenik, hkrati pa je opredeljen kot naravna vrednota.

Strokovni delavci Vrtca Tezno Maribor si že od nekdaj prizadevamo, da predšolske otroke spodbujamo k doživljanju in spoznavanju gozda z vsemi čuti. Zato se velikokrat odpravimo v gozd.

V letošnjem šolskem letu smo se odločili pristopiti k projektu Z igro do prvih turističnih korakov, ki ga je razpisala Turistična zveza Slovenije v sodelovanju s Skupnostjo vrtcev Slovenije.

Po večkratnih obiskih gozda v vseh letnih časih smo skupaj z otroki začrtali pot, po kateri se bodo sprehajali vrtčevski in osnovnošolski otroci, posamezniki, pari, družine, turisti. Pot je opremljena z zanimivimi interpretativnimi tablami, na katerih lahko obiskovalci skozi kratke tekste in zanimive ilustracije spoznavajo gozd in njegove prebivalce ter pomen ohranjanja tega izjemnega gozdnatega območja za Mariborčane.

Naša želja je, da Stražunski gozd ne bi bil zgolj dom živalim in rastlinam; naj bo hkrati tudi prostor za gibanje, sprostitev in doživljanje, tako za majhne kot velike obiskovalce.

Želimo si, da otroci preživijo čim več časa na prostem. Odraslim in otrokom pa želimo dati popotnico in navdih, da skupaj preživljajo prosti čas kvalitetno in zdravo v enem najlepših mestnih gozdov v tem delu Evrope!

Ob tej priložnosti vas vabimo, da si v Europarku od 27. 6. 2014 – 31. 7. 2014  ogledate razstavo o poteku nastanka gozdne poti. Morda pa vas vendarle navduši in obiščete Stražun z namenom uživati prosti čas gozdu.

GOZD DOŽIVLJAMO MI, DAJTE GA ŠE VI.

 

 

Dostopnost