POMEMBNO OBVESTILO!

Sporočamo vam, da imamo novo spletno stran. 

www.vrtectezno.si

Priznanje turizem in vrtec 1mPrejeli smo priznanje za uspešno sodelovanje v projektu Turizem in vrtec v letu 2013/2014.  

Strokovni delavci Vrtca Tezno Maribor si že od nekdaj prizadevamo, da predšolske otroke spodbujamo k doživljanju in spoznavanju gozda z vsemi čuti. Zato se velikokrat odpravimo v gozd.

V letošnjem šolskem letu smo se odločili pristopiti k projektu Z igro do prvih turističnih korakov, ki ga je razpisala Turistična zveza Slovenije v sodelovanju s Skupnostjo vrtcev Slovenije.

Po večkratnih obiskih gozda v vseh letnih časih smo skupaj z otroki začrtali pot, po kateri se bodo sprehajali vrtčevski in osnovnošolski otroci, posamezniki, pari, družine, turisti. Pot je opremljena z zanimivimi interpretativnimi tablami, na katerih lahko obiskovalci skozi kratke tekste in zanimive ilustracije spoznavajo gozd in njegove prebivalce ter pomen ohranjanja tega izjemnega gozdnatega območja za Mariborčane. Več o tem najdete na naslednjih povezavah:

Razstava gozdna učna pot

Predstavitev projekta Turizem in vrtec na Pikinem festivalu

Turistična zveza Slovenije

Priznanje turizem in vrtec 1

 

 

Dostopnost