POMEMBNO OBVESTILO!

Sporočamo vam, da imamo novo spletno stran. 

www.vrtectezno.si

V ponedeljek, 15. novembra, je v Mariboru potekalo celodnevno bienalno strokovno usposabljanje Kulturni bazar v regiji 2021. Osrednja pozornost dogodka je bila namenjena načrtnemu razvoju kulturno-umetnostne vzgoje (KUV) v vzgojno-izobraževalnih zavodih, kulturnih ustanovah in lokalnih skupnostih podravske, pomurske in koroške regije ter prepoznavanju prednosti, ki jih prinašajo inovativno snovanje, sodelovanje in partnersko povezovanje vseh treh deležnikov. Strokovno usposabljanje je bilo v organizaciji Ministrstva za kulturo, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Zavoda RS za šolstvo. K sodelovanju je tokrat prvič pristopila tudi Mestna občina Maribor. Ga. Brigita Strnad, muzejska svetovalka v Umetnostni galeriji Maribor je prepoznala v našem vrtcu primere dobre prakse in jih na tem seminarju tudi predstavila. Njeno predstavitev dobrih primerov si lahko ogledate tukaj.

Dostopnost