POMEMBNO OBVESTILO!

Sporočamo vam, da imamo novo spletno stran. 

www.vrtectezno.si

V okviru projekta Pomahajmo v svet smo sodelovali pri oblikovanju in graditvi “Strpnega vrtca”, kot načina življenja. V šolskem letu 2021/2022 smo se zavzemali za dvigovanje multikulturne zavesti, ki naj bi pripomogla k strpnejšem okolju.

Naziv “Strpen vrtec” odraža ozaveščanje za sprejemanje drugačnosti, saj je že otrokom potrebno pokazati, da smo vsi med seboj enaki in enakovredni.

Dostopnost