POMEMBNO OBVESTILO!

Sporočamo vam, da imamo novo spletno stran. 

www.vrtectezno.si

V  okviru EKO šole so v enoti Lupinica sodelovali v projektu Znanje o gozdovih (LEAF = Learning About Forests). 

Znanje o gozdovih (LEAF = Learning About Forests) izobražuje in ozavešča o gozdovih in o njihovi vlogi na našem planetu. V sklopu projekta smo spodbujali povezovanje otrok z gozdom in gozdno dediščino ter učili o vseh vidikih gozda (okoljskem, socialnem, ekonomskem …). Skozi projekt smo opozarjali na pomen varovanja gozdov in njihovega trajnostnega upravljanja. Preko različnih dejavnosti smo poskušali doseči večjo stopnjo okoljske zrelosti otrok.

V okviru projekta smo se predstavili s primerom dobre prakse, katero je predstavila vzg. Tina Zajšek NETOPIR- TIČ ALI MIŠ. Vzg. Petra Ferlič je napisala članek, ki je izšel v časopisu Večer z naslovom Vse živo v Stražunu.

Dostopnost