POMEMBNO OBVESTILO!

Sporočamo vam, da imamo novo spletno stran. 

www.vrtectezno.si

Projekt in tematski sklopi se bodo izvajali v vseh enotah v sodelovanju s podjetji in posamezniki v okolici: Snaga , Zavod za varovanje narave…
Cilj:
  • Doživljanje in spoznavanje narave v njeni raznolikosti preko igre (z uporabo že  osvojenih pristopov ) za trajnostni razvoj

TEMATSKI SKLOPI:

  • Učimo se poslušati zvoke vetra, petje ptičev in deževnih kapelj
  • eko branje za eko življenje,
  • spoznajmo talni živ žav okrog nas,
  • podnebne spremembe in mi,
  • voda- energija,
  • krožno gospodarstvo,
  • Altermed.
Dostopnost