Namen projekta je spodbujanje otrok k  prostočasnemu branju oz. branju za razvedrilo. Spodbujati želimo branje, ki ni prisila.

Dostopnost