POMEMBNO OBVESTILO!

Sporočamo vam, da imamo novo spletno stran. 

www.vrtectezno.si

Spoštovani starši!

Na podlagi odredbe poveljnika Civilne zaščite RS, ki bo predvidoma za ponedeljek,14. avgusta 2023, odredil delo zaposlenim v javnih zdravstvenih zavodih, pri koncesionarjih v javni zdravstveni mreži, zaposlenim v centrih za socialno delo, na področju veterine ter v zavarovalnicah, vse starše, katerih otroci obiskujejo Vrtec Tezno Maribor in jim bo za ta dan odrejeno opravljanje dela prosimo, da sporočijo potrebo po varstvu otrok, danes do 20.00 na tel. številko: 051 416 332. O načinu varstva in lokaciji dežurnega vrtca v MOM Maribor bomo starše, ki bodo izkazali morebitno potrebo po varstvu, obvestili.

Hvala za razumevanje,
Vodstvo Vrtca Tezno Maribor

Dostopnost