POMEMBNO OBVESTILO!

Sporočamo vam, da imamo novo spletno stran. 

www.vrtectezno.si

Glavni odbor Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) je za 9. 3. 2022, napovedal splošno stavko javnih uslužbencev. K stavki je pristopil tudi Sindikat Vrtca Tezno Maribor.

Na dan stavke, v sredo, 9. marca 2022, bo vrtec zaprt. Zavedamo se, da bo to povzročilo največ nevšečnosti prav vam, spoštovani starši. Zato smo se skupaj z zaposlenimi odločili, da zagotovimo varstvo za tiste otroke, katerih starši boste na ta dan potrebovali varstvo. Nujno varstvo se bo izvajalo v enoti Mišmaš, Dogoška cesta 20, od 5.45 – 16.00. Glede na vaše prijave, bosta organizirana dva oddelka, en oddelek prvega starostnega obdobja in en oddelek drugega starostnega obdobja.

Zahvaljujem se vam za razumevanje.

S prijaznimi pozdravi.

Mojca Cvirn, ravnateljica

Dostopnost