POMEMBNO OBVESTILO!

Sporočamo vam, da imamo novo spletno stran. 

www.vrtectezno.si

Spoštovani starši

Vlada Republike Slovenije zaradi epidemioloških razmer v državi sprejela odločitev o podaljšanju ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19. Vrtec bo tako v naslednjem tednu od 21.12.2020 do 24.12.2020, še vedno deloval v zmanjšanem obsegu, kar pomeni, da bomo zagotavljali nujno vzgojno izobraževalno varstvo otrok, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način. Starši, katerih otroci v naslednjem tednu ne bodo obiskovali vrtca, bodo plačila oproščeni.

Na osnovi vaših prijav smo organizirali skupine, kader in delovni čas. Odprti bosta dve enoti:

V enoti Mišmaš, Dogoška cesta 20, bo organizirano varstvo za otroke iz enote Mišmaš in Mehurčki, od 6.00 do 16.15 ure.

V enoti Lupinica, Ulica Hinka Nučiča 11, bo organizirano varstvo za otroke iz enote Lupinica in Pedenjped od 5.35 do 16.00 ure.

Ob prihodu otroka prinesite s seboj potrdilo delodajalca (oba starša) in izjavo o zdravstvenem stanju otroka.

Za zaščito tako otrok, kot tudi zaposlenih pred okužbo s SARS-CoV-2 je potrebno, da v vrtec prihajajo le zdravi otroci in zdrave osebe, ki pripeljejo otroka. Dosledno je potrebno upoštevati nošenje maske, razkuževanje rok, upoštevanje varnostne razdalje.

S prijaznimi pozdravi

Dostopnost