Projekt se bo izvajal v enoti Pedenjped.

Želimo obuditi in aktualizirati obstoječe športne dejavnosti v enoti Pedenjped ter ponuditi otrokom pestre ter zanimive načine vadbe. Razvijati in spodbujati želimo gibalno pismenost za večjo kakovost življenja in zdrav življenjski slog.

Cilji:

  • Razvijati sposobnosti obvladovanja in reševanje koordinacijsko zahtevnejših gibalnih nalog.
  • Povečevati občutek za sodelovanje v skupini in medsebojne pomoči.
  • Razvijati in spodbujati gibalno pismenost (prepoznavanje gibalnih piktogramov, razumevanje izrazov vezanih na gibalno dejavnost).
  • Otrok krepi zavedanje pomena gibanja za zdrav način življenja.
Dostopnost