POMEMBNO OBVESTILO!

Sporočamo vam, da imamo novo spletno stran. 

www.vrtectezno.si

siqV Vrtcu Tezno Maribor se že vrsto let trudimo izvajati kvalitetno vzgojno-izobraževalno delo. Svojo kvaliteto gradimo s strokovnim delom in oblikovanjem pozitivne klime in kulture v vrtcu. Za to pa so potrebni avtonomni in ustvarjalni ljudje, ki vedo kaj je njihovo poslanstvo, in to uresničujejo pri vsakodnevnem delu.

V letu 2014 smo začeli z zunanjo presojo kvalitete dela, ki so jo izvedli presojevalci Inštituta za kakovost in meroslovje iz Ljubljane. Veseli smo bili njihovih ugotovitev, ki so jih zapisali v končnem poročilu. V petek, 31. januarja smo prejeli certifikat kakovosti za sistem vodenja v vzgoji in izobraževanju Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja –  KzP, ki ga podeljujejo za kvalitetno delo v vzgoji in izobraževanju.

Zahvaljujem se vsem sodelavcem za njihov prispevek, vam staršem pa za vaše zaupanje, ki nam ga izkazujete. Podeljeni certifikat nas zavezuje, da bomo kvaliteto svojega dela vzdrževali in jo nadgrajevali tudi z vašo pomočjo, vse za dobrobit naših otrok.

Veseli in ponosni smo.

Dostopnost