POMEMBNO OBVESTILO!

Sporočamo vam, da imamo novo spletno stran. 

www.vrtectezno.si

Današnji otroci odraščajo obkroženi z mediji. Uporabljajo ga intuitivno in brez strahu. Da pa bo njihova uporaba varna, učinkovita in konstruktivna, se je ravnanja z mediji treba naučiti tako kot druge veščine. Projekt bo namenjen ustvarjanju priložnosti, da otroci spoznajo, razmišljajo in eksperimentirajo s  fotografijo.

Cilji našega projekta so:

  1. Razviti gradivo za aktivno uporabo fotografije v vrtcih.
  2. Ozavestiti vzgojitelje o pomenu zgodnje medijske pismenosti in lastni vlogi pri postavljanju temeljev za kasnejšo digitalno pismenost otrok.
  3. Ozavestiti starše o ustrezni uporabi medijev za otroke. Končni izdelek  projekta bo portal »Fotografija za otroke« – portal za vzgojitelje in starše z vsemi ustreznimi informacijami o uvajanju in uporabi fotografije v vrtcih in informacije o medijski vzgoji. Portal bo na voljo v 5 jezikih, med njimi 3 evropske jezike in bo na tej povezavi EduSkills

Portal bo ponudil:

  1. Didaktična gradiva za delo v vrtcih.
  2. Informacije za starše.
  3. Praktična spletna orodja in predloge za vzgojitelje.

Dostopnost