Projekt se bo izvajal v enoti Mišmaš.

Cilji:

  • Spodbujati različne pristope k spoznavanju narave.
  • Otrok išče, opazuje, primerja, raziskuje in eksperimentira z naravnimi in umetnimi materiali.
  • Otrok opazuje spremembe v daljšem časovnem obdobju.
  • Otrok ugotavlja ter napoveduje dogodke in rezultate.
  • Otrok odkriva in se čudi, kako se spreminjajo materiali, snovi in njihove lastnosti
Dostopnost