Primeri dobrih praks iz našega vrtca na Kulturnem bazarju

V ponedeljek, 15. novembra, je v Mariboru potekalo celodnevno bienalno strokovno usposabljanje Kulturni bazar v regiji 2021. Osrednja pozornost dogodka je bila namenjena načrtnemu razvoju kulturno-umetnostne vzgoje (KUV) v vzgojno-izobraževalnih zavodih, kulturnih...

več...

Razstava naših risbic o Stražunskem gozdu

Mestna občina Maribor nas je povabila, da skupaj z njimi pripravimo razstavo o Stražunskem gozdu . Zanimalo jih je, kako doživljajo otroci Stražunski gozd in kaj jim je v gozdu najbolj všeč, glede na to, da živimo blizu gozda in gozd uporabljamo tudi kot učno,...

več...

Objava fotografij otrok v reviji Digitalna kamera

Tokrat so otroci iz enote Mehurčki, skupina Smehci fotografirali naravo, kot jo vidijo in opazijo. Odrasli pogosto pozabljamo na ta odnos in ga odrivamo na stran, a otroci ga čutijo in nosijo v sebi. Celoten prispevek in vse fotografije si lahko ogledate tukaj.

več...

Primeri dobrih praks iz našega vrtca na Kulturnem bazarju

V ponedeljek, 15. novembra, je v Mariboru potekalo celodnevno bienalno strokovno usposabljanje Kulturni bazar v regiji 2021. Osrednja pozornost dogodka je bila namenjena načrtnemu razvoju kulturno-umetnostne vzgoje (KUV) v vzgojno-izobraževalnih zavodih, kulturnih ustanovah in lokalnih skupnostih podravske, pomurske in koroške regije ter prepoznavanju prednosti, ki jih prinašajo inovativno snovanje, sodelovanje in partnersko povezovanje vseh treh deležnikov. Strokovno usposabljanje je bilo v organizaciji Ministrstva za kulturo, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Zavoda RS za šolstvo. K sodelovanju je tokrat prvič pristopila tudi Mestna občina Maribor. Ga. Brigita Strnad, muzejska svetovalka v Umetnostni galeriji Maribor je prepoznala v našem vrtcu primere dobre prakse in jih na tem seminarju tudi predstavila. Njeno predstavitev dobrih primerov si lahko ogledate tukaj.

Razstava naših risbic o Stražunskem gozdu

Mestna občina Maribor nas je povabila, da skupaj z njimi pripravimo razstavo o Stražunskem gozdu . Zanimalo jih je, kako doživljajo otroci Stražunski gozd in kaj jim je v gozdu najbolj všeč, glede na to, da živimo blizu gozda in gozd uporabljamo tudi kot učno, sprostitveno in rekreacijsko okolje. Otroke smo spodbudili k risanju risbic in nastala je zanimiva razstava. Zaradi trenutnih razmer je razstava dostopna le na spletu. Več o tem si lahko ogledate na teh straneh Več o projektu  Razstava

Objava fotografij otrok v reviji Digitalna kamera

Tokrat so otroci iz enote Mehurčki, skupina Smehci fotografirali naravo, kot jo vidijo in opazijo. Odrasli pogosto pozabljamo na ta odnos in ga odrivamo na stran, a otroci ga čutijo in nosijo v sebi. Celoten prispevek in vse fotografije si lahko ogledate tukaj.

Oprostitev plačila staršev zaradi neobiskovanja vrtca zaradi odrejene karantene

Spoštovani starši.

Za otroke, ki so zdravi, vendar vrtca ne smejo obiskovati zaradi odrejene karantene, se staršem prizna pravica do oprostitve plačila za vrtec za dneve odsotnosti otroka. Pogoj za priznanje oprostitve plačila za dneve odsotnosti otroka iz vrtca je odločba o karanteni, ki jo morajo starši predložiti vrtcu. Pri priznavanju oprostitve plačila staršev zaradi karantene otroka se upoštevajo dejanski dnevi odsotnosti otroka iz vrtca in ne celotno obdobje karantene, kot izhaja iz odločbe.
Zaradi preprečevanja širjenja okužbe z virusom SARS CoV-2 in za omilitev posledic bolezni Covid-19, se priznava oprostitev plačila staršem tudi za čas, ko je bil otrok v izolaciji zaradi okužbe z virusom SARS CoV-2 oziroma, ko je zbolel za boleznijo Covid-19. Pogoj je, da starši vrtcu predložijo ustrezno dokazilo s strani izbranega zdravnika o izolaciji zaradi pozitivnega testa oziroma zaradi bolezni Covid-19 ali drugo ustrezno dokazilo, kot npr. potrdilo o prebolevnosti. Dolžnost staršev je, da vrtec obvestijo o tem, da je otrok zbolel za nalezljivo boleznijo Covid-19. Enaka obveznost velja za vsako drugo nalezljivo bolezen, za katero zbolijo otroci.

V času poslabšanih epidemioloških razmer ponovno prosimo, da starši v vrtec pripeljejo le zdravega otroka. Otroka, ki ob prihodu v vrtec kaže znake slabega počutja ali bolezni, lahko vrtec zavrne.

V skladu s trenutnim odlokom je načeloma začasno prepovedano zbiranje ljudi, zato bodo  roditeljski sestanki in pogovorne ure organizirani na daljavo.

Teden umetnosti v šoli in vrtcu 2021

Sodelovali smo v projektu Tedna umetnosti v šoli in vrtcu 2021. Nastal je zanimiv zbornik, ki je vsebinsko zelo bogat. V njem so zbrani dogodki na kar 16 vrtcih, 78 osnovnih šolah, eni glasbeni šoli ter 11 srednjih šolah.
S krovno temo Moja dežela danes in jutri smo želeli ustvarjanje otrok in mladih popeljati v izražanje njihovega videnje prostora, časa in življenja danes. Na tej osnovi je nastala zanimiva zbirka ustvarjalnega razmisleka otrok/mladih, ki se vsebinsko sprehaja od obeleženja 30-letnice samostojnosti države Slovenije, življenja v Covid-19 času in po njem, ekoloških tem (povezanost z naravo, ločevanje odpadkov, skrb za čisto okolje, ustvarjanje iz odpadnega, naravnega in naplavljenega materiala), upodabljanja znamenitosti šolskega okoliša in domačega kraja, spoznavanja slovenskega ljudskega izročila, do poglabljanja vrednot solidarnosti, prijateljstva, dobrih odnosov. Ustvarjalni pristopi so zelo raznoliki od realističnih, fantazijskih do abstraktnih. Celoten zbornik si lahko ogledate tukaj. Naš prispevek je na prosojnici številka 31.

Vse živo v Stražunu – članek v časopisu Večer

V začetku oktobra smo že drugo leto zapored, na dogodku Vse živo v Stražunu, združili moči Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Društvo študentov naravoslovja, Slovensko odonatološko društvo, Zavod za varstvo narave, enota Maribor, Mestna občina Maribor in strokovni delavci Vrtca Tezno Maribor. S sodelovanjem in povezovanjem različnih akterjev, ki si prizadevamo za kvalitetnejše sobivanje v našem mestu, smo poskrbeli za pestro dogajanje v Stražunu. Vse generacije, od najmlajših obiskovalcev iz vrtca, šolarjev pa do starejših, so se podale na voden izobraževalni sprehod po gozdni poti Netopirja Boromirja in si aktivno popestrile sobotno dopoldne. Celoten članek si lahko preberete tukaj

Teden otroka 2021-Razigran uživaj dan!

RAZIGRAN UŽIVAJ DAN! je osrednja tema letošnjega Teden otroka, ki se bo začel v ponedeljek 4.10  in traja do 10.10.2021. Tudi v našem vrtcu bomo za otroke pripravili različne zanimive, razigrane dejavnosti. Več o tednu otroka si lahko preberete tukaj

Vse živo v Stražunu

VSE ŽIVO V STRAŽUNU!
Vabimo vas na voden izobraževalni sprehod po gozdni poti Netopirja Boromirja v soboto, 2. 10. 2021, s pričetkom ob 10. uri
Poznate prebivalce mestnih gozdov? Zakaj je mestni gozd pomemben? Želite spoznati delo biologov? Če želite odgovore ste vabljeni na sprehod po Stražunu. Zbirno mesto: ob gozdni jasi v Stražunu, 350 m vzhodno in navzdol po hribu od Vrtca Tezno Maribor – enota Mehurčki. Pričakujemo vas med 10. in 11. uro, sprehod traja približno 1,5 ure.

Dodatne informacije lahko pridobite na telefonski številki 031 796 587 (Jasmina).

Portal za učenje nemščine na zabaven in igriv način – deutsch.info

V okviru Erasmus + projekta deutsch.info – Portal za učenje nemščine na zabaven in igriv način, smo sodelovali z mednarodnimi partnerji in nastala je aplikacija Dandelin – Deutsch für Kinder.

Kdo je Dandelin? Dandelin je zabavno pravljično bitje, ki otrokom v starosti od 5 do 8 let pomaga pri samostojnem odkrivanju nemščine. Vodi jih skozi teme, ki so za otroke te starosti še posebej zanimive; na voljo so enote Doma, V šoli, V parku. Domiselne risanke uvajajo besedišče, ki ga otroci lahko neposredno vadijo s pomočjo interaktivnih iger. Poleg tega lahko otroci poslušajo preproste pesmi, s pomočjo katerih še dodatno utrjujejo besedni zaklad. Ob uspešno opravljenih nalogah otroke čakajo različne nagrade, denimo kreativna navodila za ustvarjanje ali pobarvanke. Tako se otroci nemško učijo ob igri in oblici zabave!

Tudi vzgojitelji in učitelji ter starši lahko najdejo marsikaj zanimivega. Na voljo je 35 učnih enot za šole in vrtce, pripravljenih za nalaganje, ter gradiva za starše, s pomočjo katerih lahko učenje nemščine vgradijo v svoj vsakdanjik.

Vabimo vas k o ogledu spletne strani  www.deutsch.info/kids, kjer si brezplačno aplikacijo lahko tudi prenesete in Dandelina že spoznate.

Verjamemo, da bo aplikacija za vaše otroke in vas zanimiva, učenje nemščine pa s pravljičnim bitjem Dandelin, enostavno.

Še ena objava fotografij naših otrok v reviji Digitalna kamera

Tokrat so otroci v našem vrtcu ustvarjali na izziv, vezan na iskanje, opazovanje in zaznavanje okrogle oblike. S fotografskim aparatom so poiskali okroglo obliko in jo fotografirali. Nekaj fotografij je nastalo v notranjih prostorih, večina pa na igrišču vrtca. Otroci so našli okrogle oblike vsepovsod, saj še niso omejeni s stereotipi oz. priučenimi vzorci. Sčasoma namreč naša naravna percepcija izgine, šolanje in nabiranje izkušenj med odraščanjem nas pripeljeta do tega, da odrasli okrogline iščemo na pričakovanih mestih in v tistem, kar izstopa iz okolja. Na fotografijah otrok pa vidimo, da jih otroci vidijo vsepovsod okrog sebe. Kako jih vidijo in kaj vse so našli otroci okrog sebe pa si lahko ogledate tukaj.

Dostopnost