POMEMBNO OBVESTILO!

Sporočamo vam, da imamo novo spletno stran. 

www.vrtectezno.si

V sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave smo v enoti Lupinica izvedli delavnico – Kako nastane reka. Otroci so z izkustvenim učenjem spoznali reko kot življenjski prostor, njen pomen za okolje in človeka. Tako ozaveščamo že najmlajše, kako lahko doprinesejo k ohranjanju našega planeta, kako pomembno je zdravo naravno okolje, pitna in čista voda ter sobivanje z vsemi živimi bitji. Vsako dejanje šteje!

Dostopnost